การเดินทาง

การเดินทาง

  • รถยนต์ส่วนบุคคล
  • รถไฟฟ้า BTS & MRT
  • รถประจำทาง

ทางเข้า 1 และ 2

ออกจากช่องทางด่วนมุ่งหน้าถนนบางนา-ตราด ชิดช่องทางด้านซ้าย และใช้ทางกลับรถไบเทค

ทางเข้า 3

ออกจากช่องทางด่วนมุ่งหน้าถนนสุขุมวิท (สมุทรปราการ-สำโรง) ชิดช่องทางด้านซ้ายบนถนนสุขุมวิท (สำโรง)

ทางออกที่ 1

รถไฟฟ้าบีทีเอส "สถานีบางนา"

ทางเข้า 1 และ 2

ทางเข้าที่ 1 และ 2 ใช้รถประจำทางสาย : 38, 46, 46A, 48, 132, 133, 139, 180, 552, 552A

ทางเข้า 3

ทางเข้าที่ 3 ใช้รถประจำทางสาย : 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508, 511, 513, 536, 544, 552A